• /files/images/z3717589458074_f80b36f23e14e798341b8168d5a04813.jpg

Xi măng Greencem PCB40

Giá: Liên hệ
 
Sản phẩm Xi măng Greencem PCB40 được quản lý theo hệ thống chất lượng do tổ chức Vietcert cấp chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phù hợp QCVN 16:2017/BXD
Xi măng Greencem PCB40 dùng cho hầu hết các hạng mục trong công trình dân dụng, công nghiệp như: đổ bê tông móng, cột, sàn, xây tô,.......
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI