• /files/images/11111.jpg

Xi măng Cửu Long 2 PCB40

Giá: Liên hệ
 
    Sản phẩm Xi măng Cửu Long 2 PCB40 được quản lý theo hệ thống chất lượng do tổ chức Vietcert cấp chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phù hợp QCVN 16:2017/BXD
    Xi măng Cửu Long 2 PCB40 dùng cho hầu hết các hạng mục trong công trình dân dụng, công nghiệp như: đổ bê tông móng, cột, sàn, xây tô,.......