• /files/images/z3518566469338_44970c1c0b158b9edc6a6df72ba6f1c9.jpg

Xi măng Top One PCB40

Giá: Liên hệ
 
Sản phẩm Xi măng Top One PCB40 được quản lý theo hệ thống chất lượng do tổ chức Vietcert cấp chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phù hợp QCVN 16:2017/BXD
Xi măng Top One PCB40 dùng cho hầu hết các hạng mục trong công trình dân dụng, công nghiệp như: đổ bê tông móng, cột, sàn, xây tô,.......